Om Branschråd Växter

I Branschråd Växter samarbetar svensk odling av plantskoleväxter och prydnadsväxter med svensk trädgårdsdetaljhandel för att lösa gemensamma problem och utveckla trädgårdsbranschen. Samtalsklimatet är öppet, vi delar information som är intressant för andra parter, lyfter frågor som vi kan vinna på att samarbeta runt och hjälps åt att hitta de smartaste lösningarna. En koordinator, Berit Haggren, ansvarar för det operativa arbetet. 

Syfte

 • Främja samarbetet mellan olika aktörer inom svensk plantskole-/prydnadsväxtproduktion och trädgårdshandel i syfte att utveckla branschen som helhet i en gynnsam riktning. 
 • Vara ett kreativt forum för diskussioner om för branschen viktiga frågor.
 • Vara det forum där vi hjälps åt att lösa branschgemensamma problem med hela branschens bästa för ögonen.

Medlemmar

 • Svensk plantskoleproduktion, med representation från plantskolorna inom LRF Trädgård, Sveplant, Elitplantstationen och E-planta
 • Svensk prydnadsväxtproduktion, med representation från Mäster Grön 
 • Blomsterlandet
 • Sveriges Trädgårdsmästare 
 • Plantagen 
 • Fristående trädgårdsbutiker 

Aktuella arbetsområden, exempel

 • Torv som odlingssubstrat
 • SKUDs överlevnad och utveckling
 • Branschens plastanvändning
 • Invasiva arter – gemensam hållning och utfasningstakt

Historia 

Initiativet till Branschråd Växter togs vid ett möte mellan Andreas Karlsson, Blomsterlandet, Elisabet Martinsson, Elitplantstationen, Roger Joleby, E-planta, och Berit Haggren 2016. Berit fick i uppdrag att få ett branschråd på plats.

Den första stora fråga Branschråd Växter tog sig an var en branschgemensam marknadsaktivitet för att öka höstförsäljningen i trädgårdsbutikerna. Resultatet är Stora Planteringsveckan.